i

Ristretto

8g kávy 20ml

1,40 €
i

Espresso

8g kávy 30ml

1,40 €
i

Espresso Lungo

8g kávy 70ml

1,40 €
i

Espresso Doppio

14g kávy 40ml

2,20 €
i

Triple Shot

24g kávy 50ml

3,00 €
i

Caffe Macchiato

8g kávy 50ml

1,80 €
i

Cappuccino

8g kávy 150ml

2,10 €
i

Flat white

16g kávy 150ml

2,70 €
i

Latte Macchiato

8g kávy 300ml

2,20 €
i

Viedenská káva

8g kávy 150ml

2,00 €

Frappé

ľadová káva 8g kávy, 300ml

2,40 €
Ristrettoi

8g kávy 20ml

1,40 €
Espressoi

8g kávy 30ml

1,40 €
Espresso Lungoi

8g kávy 70ml

1,40 €
Espresso Doppioi

14g kávy 40ml

2,20 €
Triple Shoti

24g kávy 50ml

3,00 €
Caffe Macchiatoi

8g kávy 50ml

1,80 €
Cappuccinoi

8g kávy 150ml

2,10 €
Flat whitei

16g kávy 150ml

2,70 €
Latte Macchiatoi

8g kávy 300ml

2,20 €
Viedenská kávai

8g kávy 150ml

2,00 €
Frappé

ľadová káva 8g kávy, 300ml

2,40 €